Löneadministration

Löner är svårt och ett komplicerat område där det är viktigt att allt blir rätt. Många företagare lämnar ut administrationen av detta på grund av att det är så svårt att hålla sig ajour med alla förändringar som sker inom lagstiftningen. Våra konsulter har specialistkompetens inom området och vi kan hjälpa till med lönespecifikationer, uppbördsdeklarationer, kontrolluppgifter samt övrig rapportering.