Ekonomisk analys

Vi kan utföra ingående analyser av ditt företag som innefattar nyckeltalsanalyser, budgetar samt olika prognoser som kan användas som beslutsunderlag. I samband med omstruktureringar och generationsskiften så analyserar vi olika upplägg så att bästa skattemässiga utfall uppnås. Vi kan även fungera som fristående konsulter i samband med styrelsemöten, bolagsstämmor samt vid företagsöverlåtelser.