Bolagsärenden

Vi hjälper dig med alla handlingar som kan behövas för bolagsverket och skatteverket. Detta kan innefatta bolagsbildning, fusioner, ny och fondemission, skatte- och avgiftsanmälan samt alla slags ändringar som du vill göra i din verksamhet, men som behöver registreras hos bolagsverket eller skatteverket.