Bokslut och årsredovisningar

Att upprätta ett bokslut kan vara komplicerat. Det krävs en stor kunskap avseende skatter och redovisningsrekommendationer. Alla aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag och enskilda firmor är tvungna att upprätta bokslut. Aktiebolag måste även upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Årsredovisningen skall därefter revideras av bolagets revisor samt skickas in till bolagsverket. Vi kan även vara behjälpliga vid upprättande av koncernredovisningar.